Tổng quan dự án 

Sunshine Garden

Vị trí:
Tổng diện tích khu đất: 
Tổng diện tích xây dựng: 
Tổng diện tích tầng hầm: 
Tầng cao:
Tầng hầm:
Tổng mức đầu tư: