Quy hoạch Hà nội
Ngày 26-05-2017, Văn bản số 3251/QĐ-UBND Hà nội chính thức ra quyết định về Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Động và Trung tâm thương mại AEON Hà ...
Bài xem nhiều