Quy hoạch Hà nội

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại Aeon


Ngày 26-05-2017, Văn bản số 3251/QĐ-UBND Hà nội chính thức ra quyết định về Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Động và Trung tâm thương mại AEON Hà Đông  tỷ lệ 1/500 tại Dương Nội, Hà Đông. Đây chính là văn bản được nhân dân quận Hà Đông chờ đợi nhất trong năm nay sau nhiều tin tức chưa được xác minh rõ về việc xây dưng Bệnh viện và Trung Tâm thương mại. 

Theo như thông tin thị trường BĐS, Trung tâm thương mại có tên là AOEN Hà đông hứa hẹn sẽ cung cấp đến người dân trong khu vực những dịch vụ thương mại tốt nhất và nó cũng chính là lý do giá đất tại khu vực tăng lên rất nhanh. Chúng tôi chia sẻ thông tin tới khách hàng đang quan tâm đến nhà ở tại khu vực văn bản phê duyệt quy hoạch Trung tâm thương mại Aoen Hà đông.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 26-05-2017, Văn bản số 3251/QĐ-UBND Hà nội chính thức ra quyết định về Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại AOEN Hà Đông  tỷ lệ 1/500 tại Dương Nội, Hà Đông. Đây chính là văn bản được nhân dân quận Hà Đông chờ đợi nhất trong năm nay sau nhiều tin tức chưa được xác minh rõ về việc xây dưng Bệnh viện và Trung Tâm thương mại. 

Theo như thông tin thị trường BĐS, Trung tâm thương mại có tên là AOEN Hà đông hứa hẹn sẽ cung cấp đến người dân trong khu vực những dịch vụ thương mại tốt nhất và nó cũng chính là lý do giá đất tại khu vực tăng lên rất nhanh. Chúng tôi chia sẻ thông tin tới khách hàng đang quan tâm đến nhà ở tại khu vực văn bản phê duyệt quy hoạch Trung tâm thương mại Aoen Hà đông.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại, tỷ lệ 1/500

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại, tỷ lệ 1/500 

Địa điểm: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu;
2.1. Vị trí:
Khu đất nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Động và Trung tâm thương mại, tỷ Ilệ 1/500 (Điêu chính tông thê Quy hoạch chi tiêt tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Quôc tê Hà Đông) thuộc địa giới hành chính của phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.
2.2. Ranh giới và phạm vi: B
- Phía Bắc giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang khoảng 3om;
- Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp của phường Đại Mỗ và tuyến đường quy hoạch có mặt căt ngang khoảng 4om;
- Phía Đông Nam giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang khoảng 27m và 4om;
- Phía Tây Nam giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang khoảng 27m.
2.3. Quy mô:
Quy mô tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 16,65hạ (z 166.494m2),
trong đó:
Diện tích đất y tế (Bệnh viện Quốc tế Hà Đông) khoảng 71 . 124m2;
Diện tích đất công cộng đô thị (Trung tâm thương mại) khoảng 95.3 7om2.
Quy mô giường bệnh: Tối đa 600 giường bệnh.

3. Mục tiêu của đồ án:
Cụ thế hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm zoso và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỳ lệ 1/5000 được duyệt.  Xây dựng tổng thể Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế và trung tâm thương mại có cơ sớ vật chất đồng bộ, hiện đại đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chức năng sử dụng đất cho các khu đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất,
để xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ, hiện đại phù hop Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam,
Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan đảm bảo gắn kết, hài hòa với các tuyến đuông và các dự án đầu tư lân cận (Khu đô
thị mới Dương Nội, Khu nhà ở Dương Nội, Khu đất dịch vụ thôn La Dương, La Nội, Khu đất ở dân cư LK16, LKI7, LKl8A, LK18B...
).
Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được nghiên cửu khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực trên cơ sớ tỉnh toán các chỉ tiếu kinh tế kỹ thuật theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4. Đề xuất các Quy định quân lý theo đồ án quy hoạch chỉ tiết làm cơ sớ để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây\

4. Nội dung quy hoạch chi tiết:

4.1. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích đất khoảng 166.494m2, nằm trong ô đất quy hoạch ký hiệu 2-3 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị 84, tỷ lệ 1/5000 có các chỉ'tiêu quy hoạch kiến trúc chung chính: 

Mật độ xây dụng khoảng 14+70%; Tầng cao công trình 01+25 tầng. 

Phân bổ chức năngsử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của khu đất cụ thể như sau:

31-05-2017 1-26-31 CH.jpg

31-05-2017 1-26-50 CH.jpg

 

BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC